Henkilöstövuokraus laki, vastuu ja velvollisuus 

Tiedät varmasti jo tätä artikkelia lukiessasi, mitä henkilöstövuokraus laki on. Siksi perehdymmekin tarkemmin siihen, millaisia lakeja, vastuita ja velvoitteitta siihen sisältyy. On nimittäin tärkeä ymmärtää, mikä on kunkin osapuolen rooli tässä henkilöstövuokrauksen kolmiodraamassa.  

Lähtökohtahan on se, että henkilöstövuokrauksessa on kolme osapuolta. Nämä osapuolet ovat vuokratyöntekijä, henkilöstöä vuokraava yritys sekä vuokrattua henkilöstöä käyttävä yritys. Kuten tiedämme, työsopimus solmitaan työntekijän sekä henkilöstöä vuokraavan yrityksen välille. Tällöin iso osa laeista ja velvoitteista kuuluvat hänelle.  

Henkilöstövuokrausyrityksellä on suurin vastuu 

Muun muassa työsuhdelaki, työterveyshuoltolaki, työaikalaki ja työnantajan vastuulaki koskettavat henkilöstöä vuokraavaa yritystä. Koska henkilöstöä vuokraava yritys on vuokrattavan työntekijän työnantaja, on hänellä hieman poikkeuksellisesta työnantaja-työntekijä-suhteesta riippumatta täysin samat velvollisuudet kuin kenellä tahansa muullakin työnantajalla. Toimintamallin muoto voi helposti hämätä tässä. Osa velvollisuuksista kyllä siirtyy työvoimaa käyttävälle yritykselle vuokrausprosessissa, mutta niistä keskustelemme lisää ja tarkemmin myöhemmin.  

Henkilöstöä vuokraavan yrityksen tulee varmistua siitä, että heille rekrytoitu ja eteenpäin vuokrattava henkilö on työtehtävän tasalla. Henkilöstöä vuokraavalla yrityksellä on täysi vastuu varmistua siitä, että vuokrattava työntekijä on ammattitaitoinen vuokratyötä käyttävän yrityksen tehtäviin. Jos ei ole, oikeussalissa tavataan. Laki määrää niin, että osa velvollisuuksista siirtyy vuokratyövoimaa käyttävälle yritykselle samalla hetkellä, kun vuokratyöntekijä liittyy hänen alaisuuteensa. Kaikki muut ei suoraan työntekoon liittyvät velvoitteet jäävät edelleen henkilöstöä vuokraavalle yritykselle. Näihin kuuluvat sellaiset manööverit kuten palkan maksaminen, sosiaaliturvamaksuista huolehtiminen ja työterveyshuollon maksaminen. Sekä monet muut. Henkilöstöä vuokraavalla yrityksellä on myös velvollisuus valvoa vuokratyövoimaa käyttävää yritystä siltä osin, että noudattaako se turvallisuusohjeita ja perehdyttääkö se tarpeeksi hyvin työntekijän tehtävään.  

Vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen velvollisuudet 

Vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen velvollisuudet koskevat niitä asioita, jotka ovat suoraan yhteydessä itse työntekoon. Ensinnäkin vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen tulee kohdella vuokratyöntekijää kuin omaa työntekijäänsä. Se on laissa määrätty, eikä siitä saa joustaa. Valitettavasti kuitenkin todellisuudessa voi olla, että vuokratyöntekijät kokevat alemmuudentunnetta. Mutta eivät onneksi kaikki! Vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen on huolehdittava kunnollisesta perehdytyksestä. Laiminlyömisestä voi seurata rangaistus, enkä oikeasti tiedä, miksi kukaan haluaisi perehdyttää työntekijää kunnolla. Siitähän tulee haittaa koko yritykselle? Outo maailma. Myös muutenkin työnantajan tulee olla tasa-arvoinen, eikä siis ole kenkiin tai sukupuoleen katsomista. Myös turvallisuudesta on pidettävä huolta, kuten aiemmin nostimmekin esille. On siis oltava tarkkana! 

Työntekijällä on yhtä lailla velvollisuutensa – niitä ei sovi unohtaa! 

Henkilöstövuokraus laki, vastuu ja velvollisuus. Se on tämän artikkelin otsikko. Otsikko on semanttisesti laaja ja kuvastaa hyvin myös tältä osin henkilöstövuokrauksen laajuutta ilmiönä ja yhteiskunnan palasena. Aiemmin mainitsimme henkilöstöä vuokraavan ja vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen laeista, velvollisuuksista ja vastuista. Myös työntekijällä on omansa. Työntekijä on esimerkiksi velvoitettu noudattamaan työantajan noudattamia linjauksia sekä olemaan huolellinen työssään. Vuokratyöntekijät voivat kieltäytyä heille asetetusta työstä. Työntekijän on oltava huolellinen sekä ilmoitettava välittömästi, jos vastaan tulee esimerkiksi turvallisuusuhka. Välinpitämättömyydellä voi olla suuri hinta! 

Samankaltaiset artikkelit